Jeleniogórskie Centrum Kultury

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług poligraficznych dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze w okresie od 27.03.2017r. do 31.12.2017r.

1.Zapytanie ofertowe
2.załącznik 1 - formularz oferty
3.załącznik 2 - specyfikacja
4.załącznik 3 - wzór umowy

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług hotelarskich dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze w okresie od 25.04.2017r. do 03.05.2017r.

1.Zapytanie ofertowe
2.załącznik 1 - formularz oferty
3.załącznik 2 - wzór umowy
4.załącznik 3 - formularz oświadczenia
5. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego, będącego w dyspozycji Jeleniogórskiego Centrum Kultury.

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Regulamin
3.Zał. 1 - karta zgłoszenia
4.Zał. 2 - wzór umowy
5.Protokół z przetargu ustnego

Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego "Klub Kwadrat", będącego w dyspozycji Jeleniogórskiego Centrum Kultury.

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Regulamin
3.Zał. 1 - karta zgłoszenia
4.Zał. 2 - wzór umowy
5.Protokół z przetargu ustnego

Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego na potrzeby Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze

1.Ogłoszenie o przetargu
2.SIWZ
3.Zał. nr 1
4.Zał. nr 2
5.Zał. nr 3
6.Zał. nr 4
7.Zał. nr 5
8.Zał. nr 6
9.Zał. nr 7
10.zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego "Restauracja Relaks", będącego w dyspozycji Jeleniogórskiego Centrum Kultury.

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Regulamin
3.Zał. nr 1 - karta zgłoszenia
4.Zał. nr 2 - wzór umowy
5.Protokół z przetargu ustnego

Przetarg publiczny na świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników warsztatów artystycznych oraz uczestników jarmarku w ramach projektu „Sztuka bez granic”, organizowanego przez Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze".

1.1 Ogłoszenie o przetargu publicznym
1.2 Oferta na wykonanie usługi
1.3 Załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia)
1.4 Oświadczenie
1.5 Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego "Restauracja Relaks", będącego w dyspozycji Jeleniogórskiego Centrum Kultury.

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Regulamin
3. zał. 1 - karta zgłoszenia
4. zał. 2 - wzór umowy

Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego "Restauracja Relaks", będącego w dyspozycji Jeleniogórskiego Centrum Kultury.

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Regulamin
3. zał. 1 - karta zgłoszenia
4. zał. 2 - wzór umowy

Przebudowa kotłowni i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul. 1 Maja 60 w Jeleniej Górze

1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ I - Instrukcja dla wykonawcow
3. SIWZ II - Umowa
4. SIWZ III - Dokumentacja techniczna
5. Odpowiedź na pytania do SIWZ
6. Zmiana treści SIWZ
7. Odpowiedź na pytania do SIWZ
8. Zawiadomienie o wyborze oferty

Wymiana istniejących nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych zlokalizowanych na terenie Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul. 1 Maja 60 w Jeleniej Górze

1. ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ I - Instrukcja dla wykonawcow
3. SIWZ II - Umowa
4. SIWZ III - Dokumentacja techniczna
5. zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego "Restauracja Relax", będącego w dyspozycji Jeleniogórskiego Centrum Kultury.

1. ogłoszenie o przetargu
2. Regulamin
3. zał. 1 - karta zgłoszenia
4. zał. 2 - wzór umowy
5. protokół

Świadczenie usług hotelarskich dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze w okresie od 29.05.2013r. do 03.06.2013r

1. ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. załącznik 1
4. załącznik 2
5. załącznik 3
6. załącznik 4
7. załącznik 5
8. załącznik 6
9. zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa systemu kina cyfrowego 2D na potrzeby Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze

1. ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego będącego w dyspozycji Jeleniogórskiego Centrum Kultury

1. ogłoszenie o przetargu
2. regulamin
3. zał. 1 - karta zgłoszenia
4. zał. 2 - wzór umowy
5. protokół z przetargu ustnego

Całodobowy dozór osób i mienia obiektu oraz posesji przy ul. Bankowej 28/30, należącego do Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze w okresie od 01.05.2013 do 30.04.2015 r.

1. ogłoszenie o zamówieniu-usługi
2. SIWZ
3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ
4. zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE przetargu na najem lokalu użytkowego będącego w dyspozycji Jeleniogórskiego Centrum Kultury

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Regulamin
3. zał. 1 - karta zgłoszenia
4. zał. 2 - wzór umowy
5. protokół z przetargu ustnego

Świadczenie usług poligraficznych dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. zał. 1 - formularz ofertowy
4. zał. 2 - specyfikacja szczegółowa
5. zał. 3 - wzór umowy
6. zał. 4 - oświadczenie
7. zał. 5 - oświadczenie
8. wyjaśnienia treści SIWZ
9. zawiadomienie o wyborze oferty

Świadczenie usług hotelarskich dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze w okresie od 15.11.2012 r. -16.12.2012

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik 1 - formularz ofertowy
4. załącznik 2 - specyfikacja szczegółowa
5. załącznik 3 - wzór umowy
6. załącznik 4 - oświadczenie art. 24
7. załącznik 5 - oświadczenie art. 22
8. zawiadomienie o wyborze oferty

Świadczenie usług hotelarskich dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze w okresie od 19.10.-22.10.2012

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik 1 - formularz oferty
4. załącznik 2 - specyfikacja zakresu usług
5. załącznik 3 - wzór umowy
6. załącznik 4 - oświadczenie
7. załącznik 5
8. zawiadomienie o wyborze oferty

Świadczenie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania w Jeleniej Górze uczestników Festiwalu Niezależnych Filmów Komediowych BAREJAda 2012.

1. SIWZ
2. załącznik 1 do SIWZ
3. załącznik 2 do SIWZ
4. załącznik 3 do SIWZ
5. załącznik 4 do SIWZ
6. załącznik 5 do SIWZ
7. zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na najem lokalu użytkowego będącego w dyspozycji Jeleniogórskiego Centrum Kultury

1. Regulamin
2. Karta zgłoszenia
3. Wzór umowy

Świadczenie usług poligraficznych dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik 1 do SIWZ - formularz ofertowy
4. załącznik 2 do SIWZ - specyfikacja szczegółowa
5. załącznik 3 do SIWZ - wzór umowy
6. załącznik 4 i 5 do SIWZ
7. ogłoszenie o zamówieniu
8. zawiadomienie o wyborze oferty

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników warsztatów artystycznych dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze w dniach od 22.07.2012 r. do 12.08.2012 r.

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ [SIWZ ZP-5]
3. zał. 1 do SIWZ [załącznik 1 do SIWZ ZP-5 2012]
4. zał. 2 do SIWZ [załącznik 2 do SIWZ - szczególowa specyfikacja usługi ZP5-2012]
5. zał. 3 do SIWZ [załącznik 3 do SIWZ projekt umowy]
6. zał. 4 do SIWZ [załącznik 4 do SIWZ - ZP-5 2012]
7. zał. 5 do SIWZ [załącznik 5 do SIWZ - ZP-5 2012]
8. zawiadomienie o wyborze oferty

Świadczenie usług hotelarskich dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze w okresie od 09.07.2012 do 26.08.2012r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający – Jeleniogórskie Centrum Kultury w dniu 22.06.2012 r. o godz. 12.30 wprowadził zmiany do Załącznika nr 2 do SIWZ (Szczegółowa Specyfikacja Usługi Hotelowej).

Wprowadzone zmiany wynikają z pomyłki pisarskiej i dotyczą:

  1. Zmiany daty zakwaterowania w Etapie I „Międzynarodowe warsztaty Teatralne „Odyseja”.

W wierszu 3 tabeli było: Data 16-19.07.2012 r. Ilość dób 3 po zmianie jest Data 15-19.07.2012 r ilość dób 4.

  1. Zmiany konfiguracji pokoi w Etapie III „Festiwal Popłyń z tangiem”. W wierszu 3 tabeli było: Oczekiwana konfiguracja pokoi 4x1 jest: Oczekiwana konfiguracja pokoi 1x1.

Aktualny zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ do pobrania poniżej.

W związku z faktem, że wprowadzone zmiany :

a/ nie zmieniają wartości i wielkości całości zamówienia ani jego poszczególnych etapów ;

b/ dotyczą wstępnych danych szacunkowych (zgodnie z pozostałymi zapisami SIWZ i umowy, ostateczna konfiguracja pokoi oraz ilość osób określana będzie w zleceniu wystawianym na 7 dni przed rozpoczęciem poszczególnego etapu usługi);

wprowadzone zmiany nie mają praktycznego znaczenia dla sporządzenia oferty przez potencjalnych Wykonawców .

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. zał. 1 do SIWZ
4. zał. 2 do SIWZ
5. zał. 3 do SIWZ
6. zał. 4 do SIWZ
7. zał. 5 do SIWZ
8. zawiadomienie o wyborze oferty

Świadczenie usług hotelarskich dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze w okresie od 29.05.2012 do 4.06.2012.

1 ogłoszenie o zamówieniu>>>
2. SIWZ JCKZP 32012>>>
3. załącznik 1 do SIWZ - wzór oferty>>>
4. załącznik 2 do SIWZ - specyfikacja szczegółowa zamówienia>>>
5. załącznik 3 do SIWZ - projekt umowy>>>
6. załącznik 4 do SIWZ>>>
7. załącznik 5 do SIWZ>>>
8. Zawiadomienie o wyborze oferty>>>

Świadczenie usług poligraficznych dla Jeleniogóskiego Centrum Kulturyw Jeleniej Górze

1. Ogloszenie zamówienia>>>
2. SIWZ>>>
3. Zawiadomienie o wyborze oferty>>>


jck
jck

Strona główna Firma Polityka Prywatności RODO Kontakt z nami

Design i wykonanie: Imagine Digital Arts - projektowanie stron - 2009