Jeleniogórskie Centrum Kultury


Poniedziałek

5-7 latki 17:00-17:45

„ Wczesna nauka czytania i pisania z elementami Glottodydaktyki”

Instruktor:

Margareta Urban- doświadczony nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczania wczesnoszkolnego. Posiada pełne kwalifikacje do nauki języka angielskiego dzieci na pierwszym etapie edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej .Twórca firmy EduFan – fantastyczne zajęcia edukacyjne dla dzieci miedzy innymi : „Sensoplastyka”; „ Wczesna nauka czytania i pisania z elementami Glottodydaktyki”; „ Papieroplastyka 3D”; „ Recykling Art.” „ Gimnastyka mózgu – Kinezjologia edukacyjna” oraz „ Język angielski w zabawie , tańcu, śpiewie i ruchu”. Instruktor zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wykorzystuje wiele innowacyjnych metod pracy z dziećmi. Podczas zajęć stawia głównie na pozytywne emocje oraz rozwijanie kreatywności dzieci.

Program:

Impulsem do nauki czytania i pisania zawsze jest naturalne zainteresowanie literami dziecka. Pracując z dzieckiem metodą "glottodydaktyczną", już od przedszkola można zapewnić mu osiągniecie sukcesu w szkole i karierze pozaszkolnej, która zależy od wyników w nauce czytania i pisania. W trakcie zajęć w pełni wykorzystujemy naturalną tendencję dziecka do zabawy i poznawania znaków graficznych . Kształtujemy słuch fonetyczny, który umożliwia odbiór i różnicowanie dźwięków pod względem fonetycznym. Rozwijamy małą motorykę poprzez kreślenie znaków literopodobnych oraz naukę pisania pierwszych liter i wyrazów. Dzieci podcza zajęć mają kontakt z literami małymi i wielkimi pisanymi oraz małymi i wielkimi drukowanymi, którymi manipulują tworząc wyrazy oraz zdania. Pierwsze ćwiczenia, a właściwie zabawy dydaktyczne, rozpoczynamy na materiale literowym. Najwięcej radości sprawiają dzieciom pierwsze sukcesy edukacyjne w postaci samodzielnie przeczytanych wyrazów, dlatego naukę czytania i pisania należy rozpocząć jak najwcześniej, by uniknąć nadmiaru stresów w momencie rozpoczęcia jej w wieku szkolnym. Celem programu jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu sprawności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, co pozwoli na radykalną zmianę sposobu przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania, w tym płynnego czytania ze zrozumieniem i pisania ze świadomością ortograficzną .

Opłata za miesiąc 120 zł.

Wszystkie materiały dostarcza i zapewnia instruktorka zajęć.

Początek zajęć: październik 2019 r. zapisy bezpośrednio u instruktorki

PRACOWNIE

ZAPISY DO SEKCJI I PRACOWNI JCK na rok szkolny 2019 /2020

Zapisy odbywają się w sekretariacie JCK przy ul. 1 Maja 60. Każdy z instruktorów określa maksymalną ilość uczestników. Minimalną ilość uczestników stanowiącą powstanie sekcji jest liczba co najmniej ośmiu osób. O przyjęciu do pracowni decyduje kolejność zgłoszeń (zapisów), pozostałe osoby zostają zapisane na listę rezerwową i są przyjmowane w momencie rezygnacji osób zakwalifikowanych. Uczestnicy mogą zapisywać się do pracowni w dowolnym terminie, po ustaleniu wolnych miejsc z instruktorem.
W pracowniach określone zostały terminy rozpoczęcia zajęć oraz zajęcia organizacyjne. ORGANIZATORZY PROSZĄ O WCZEŚNIEJSZE ZAPISY - osobiste (w sekretariacie JCK) lub telefoniczne 75 64 23 880. Przyjście bez zapisu do określonej pracowni nie musi być jednoznaczne z przyjęciem określonego uczestnika.
Zajęcia odbywają się w cyklu szkolnym. W większości pracowni obowiązuje system opłat semestralnych (nie dotyczy pracowni witraży, kursów komputerowych oraz zajęć tanecznych). Opłaty za poszczególne semestry reguluje Cennik Opłat Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Trzy tygodnie, po rozpoczęciu zajęć należy daną opłatę uiścić bezpośrednio w sekretariacie JCK lub na konto JCK

UWAGA Zajęcia dla dzieci szkolnych i przedszkolnych będą się odbywały od października do końca maja. W czerwcu nie będziemy prowadzić zajęć. Sekcje i pracownie dla osób dorosłych pracują do końca czerwca.Pracownia Witraży
Komputer Dorosłego Człowieka
Pracownia Plastyczna-„ Zaczarowany ołówek”
Chór COLORUS dla dorosłych
Planeta fotografii - cykl zajęć edukacyjnych z fotografii
Pracownia Sztuk Plastycznych Małego Człowieka
Nauka języka angielskiego dla przedszkolaków
M-A czyli Mali Architekci
Sensoplastyka®
PRACOWNIA MALARSKA Ryszarda Tyszkiewicza „PASJA"
Teatr Odnaleziony
Pracownia Ceramiki Artystycznej i Użytkowej
Pracownia Rysunku i Malarstwa Dla Dorosłych
Nauka gry na gitarze akustycznej i elektrycznej
Pracownia ekologiczno – artystyczna Recykling Art
Pracownia teatralna STA-ART workshop
Teatr VERBUM - dla superdorosłych pasjonatów teatru + 50
Pracownia Edukacji Twórczej
Grupa starsza - dzieci 8-11 lat
Eksperymenty plastyczne
Pracownia Plastyczna Dotyk Piękna
ALCHEMICZNA PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA
„GŁOSEM” szkoła muzyki rozrywkowej
Wczesna nauka czytania i pisania.
Odmładzanie z Ajurwedą- warsztaty dla kobiet
KREATYWNA AKTYWNA SOBOTA W JCK

jck
jck

Strona główna Firma Polityka Prywatności RODO Kontakt z nami

Design i wykonanie: Imagine Digital Arts - projektowanie stron - 2009