61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski: Eliminacje Miejskie i Rejonowe w JCK
2016-03-10

Serdecznie zapraszamy do udziału w 61. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

Impreza o charakterze edukacyjno-artystycznym, organizowana od 1956 roku przez Towarzystwo Kultury Teatralnej.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz osoby dorosłe.

Na konkurs, prowadzony w drodze kilkustopniowych eliminacji, składają się cztery niezależne turnieje:

• turniej recytatorski,
• turniej poezji śpiewanej,
• turniej teatrów jednego aktora,
• turniej "Wywiedzione ze słowa".

Regulamin

1.
Konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do wykonawców indywidualnych, młodzieży szkół licealnych, studentów i dorosłych.
2.
Konkurs odbywa się w formie czterech turniejów:

• TURNIEJ RECYTATORSKI
Repertuar obejmuje prezentację trzech utworów literackich w całości lub fragmen-tach:
- dwa utwory poetyckie
- fragment prozy
Do prezentacji uczestnik wybiera jeden utwór poetycki i fragment prozy. Dugi utwór poetycki może być prezentowany na życzenie Jury. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. Wyklucza się prezentację twórczości własnej.

• TURNIEJ POEZJI ŚWPIEWANEJ
Repertuar obejmuje trzy utwory śpiewane oraz utwór recytowany ( wiersz lub fragment prozy). Do prezentacji uczestnik wybiera dwa utwory śpiewane. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. Wykonywane mogą być jedynie utwory oparte na tekstach publikowanych w książkach lub prasie literackiej. Do akompaniamentu może być stosowany instrument lub mały zespół muzyczny (max 3 osoby) lub podkład muzyczny (półplayback). Sprawy dotyczące nagłośnienia winny być potwierdzone na 3 dni przed eliminacjami z organizatorami konkursu.
Prezentowane utwory znanego, publikowanego w formie wydawnictw muzycz-nych oraz posiadającego już określony kształt artystyczny dopuszcza się tylko wtedy, gdy uczestnik zaprezentuje własną interpretację utworu.

• TURNIEJ WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
Jest formą pośrednią pomiędzy recytacją klasyczną, a próbą aktorsko- teatralną. Punktem wyjścia i elementem dominującym jest nadal słowo i ono stanowi bazę prezentacji. Dopuszcza się jednak użycie takich elementów jak: gest, rekwizyt, muzyka, kostium, światło. Dopuszcza się łączenie słowa ze śpiewem, tańcem, ruchem scenicznym , formami aktorskimi. Jest to kategoria dla tych uczestników którym klasyczna recytacja nie wystarcza i dla tych, którzy szukają większej moż-liwości wyrażenia ekspresji twórczej. Repertuar stanowiący bazę prezentacji jest dowolny (wiersz, fragment prozy, monolog literacki, collage tekstów). Teksty musza być opublikowane. Czas trwania nie może przekroczyć 7 minut.

• TURNIEJ JEDNEGO AKTORA
Obowiązuje przygotowanie spektaklu opartego na dowolnym, opublikowanym tekście literackim, którego czas nie przekracza 30 minut. Nie ma wymogu, by monodramy musiały być prezentowane podczas eliminacji miejskich i powiato-wych, jednakże mogą znaleźć się w ich programie. Pierwszymi eliminacjami, podczas których monodram musi być pokazany, są eliminacje rejonowe organizo-wane przez Jeleniogórskie Centrum Kultury.
3.
Eliminacje Miejskie i Rejonowe ocenia Jury powołane przez organizatorów konkursu i ich decyzja zawarta w protokole z obrad jest niepodważalna i nie podlega zmianom.
Eliminacje Miejskie organizowane przez Jeleniogórskie Centrum Kultu-ry dla uczestników z Jeleniej Góry, Karpacza, Kowar, Szklarskiej Poręby i Mirska odbędą się 10. marca. 2016 o godzinie 10.00 w Sali Widowiskowej JCK przy ul Bankowej 28/30 w Jeleniej Górze. Do Eliminacji Rejonowych kwalifikują się trzy osoby z Turnieju Recytatorskiego i po jednej osobie z Turnieju Poezji Śpiewanej i Turnieju „Wywiedzione ze słowa” oraz automa-tycznie wykonawcy monodramów, dla których eliminacje rejonowe są pierw-szym etapem konkursu.
Eliminacje Rejonowe dla laureatów poszczególnych Eliminacji Miej-skich odbędą się w Sali Widowiskowej JCK przy ul Bankowej 28/30 w Je-leniej Górze w dniu 08 kwietnia 2016 o godz. 10.00 dla laureatów eliminacji w Bolesławcu, Bogatyni, Zgorzelcu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Luba-niu, Lwówku Śląskim.
Recytatorów oceniać będzie jury w niezmiennym składzie.
4.
Karty uczestnictwa do eliminacji rejonowych należy dostarczyć do 01 kwietnia 2016, do siedziby JCK, ul. Bankowa 28/30 w godzinach 09.00 – 18.00. Karty należy wypełnić czytelnym, drukowanym pismem lub pobrać plik ze zgłoszeniem ze strony internetowej organizatora
( www.jck.pl wypełnić za pomocą komputera) i zawrzeć precyzyjne dane dotyczące repertuaru i uczestnika.
Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych i miejskich prosimy o wyty-powanie maksymalnie 5 uczestników (trzech laureatów Turnieju Recytator-skiego i po jednym z kategorii Poezji Śpiewanej i Turnieju „Wywiedzione ze słowa” i przekazanie protokołu z przeglądu. Ze względu za zróżnicowany po-ziom wykonawczy istnieje możliwość przesunięcia ilości uczestników w po-szczególnych kategoriach ( np. 2 osoby w Turnieju Recytatorskim, 2 osoby w Turnieju „Wywiedzione ze słowa”, 1 osoba w Turnieju Poezji Śpiewanej)
5.

Szczegółowych informacji udziela:
Łukasz Duda
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ul. Bankowa 28/30 58-500 Jelenia Góra
tel/fax – 75 74 78 884
e-mail: jck@jck.pl
www.jck.pl
teatr@teatrodnaleziony.pl

Do pobrania:
Regulamin 60 OKR
karta zgłoszenia - eliminacje miejskie
karta zgłoszenia - eliminacje rejonowe
Protokół JURY
jck
jck

Strona główna Firma Polityka Prywatności Kontakt z nami

Design i wykonanie: Imagine Digital Arts - projektowanie stron - 2009