Jeleniogórska Szkoła Fotografii - nabór na rok 2015
2015-02-09

Jeleniogórska Szkoła Fotografii jest dwuletnim studium, które istnieje w ramach działalności Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
Jeleniogórska Szkoła Fotografii dedykowana jest tym zainteresowanym, którzy posługują się techniką cyfrową jak również zwolennikom fotografii analogowej, a więc wszystkim zainteresowanym dziedziną fotografii. Jeleniogórska Szkoła Fotografii kieruje się tym , by przekazać słuchaczom jak największą dawkę wiedzy niezbędnej do ich rozwoju twórczego, od zagadnień warsztatowo – sprzętowych , a więc umiejętności po głębsze poznanie fotografii jako dziedziny sztuki. Jeleniogórska Szkoła Fotografii przykłada dużą wagę do fotografii analogowej prowadzącą poprzez naświetlenie negatywu do powstania obrazu za pomocą obróbki chemicznej w ciemni. Program obejmuje, poprzez prezentację, naukę wykonywania wysokiej jakości negatywów, ich obróbki oraz praktycznej umiejętności wykonywania odbitek na papierze fotograficznym. Program Szkoły zawiera również zajęcia z zakresu realizacji obrazu fotograficznego za pomocą dawnych technik fotograficznych.
Jeleniogórska Szkoła Fotografii zapewnia wiedzę i umiejętności związane z fotografią w technice cyfrowej. Zajęcia obejmują analizę prac i dyskusję nad obrazem zrealizowanym na matrycy cyfrowej oraz poddanym samodzielnej obróbce, korekcie i kreacji za pomocą programów graficznych. Dodatkowo program zajęć obejmuje pracę z obrazem od skanowania negatywów do przygotowania prac do wydruku na urządzeniach drukujących i naświetlających. Jeleniogórska Szkoła Fotografii, jest elitarną szkołą, przygotowującą do samodzielnych autorskich przedsięwzięć artystycznych w dziedzinie fotografii. Celem szkoły jest świadomy rozwój każdego ze słuchaczy i pomoc w przyspieszeniu tego rozwoju.
Nauka w szkole trwa 4 semestry (2 lata), a jej efektem jest praktyczna praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem wybranego wykładowcy .
Program szkoły jest realizowany w systemie zaocznym, na 3-dniowych sesjach (piątek, sobota i niedziela) organizowanych raz w miesiącu, od października do czerwca. Głównym miejscem odbywania zajęć jest Jeleniogórskie Centrum Kultury na ul. Bankowej w Jeleniej Górze oraz pracownia fotograficzna JCK.
Nauka jest odpłatna, słuchacze ponoszą również koszty dojazdu, wyżywienia i pobytu podczas sesji oraz koszty materiałów niezbędnych do realizacji obowiązkowych ćwiczeń.
Ilość słuchaczy jest ograniczona do 12 osób. W przypadku zmniejszenia się ilości słuchaczy w trakcie realizacji programu szkoły czesne ulegnie podwyższeniu lub zostanie zawężony program nauczania.

Koszt jednego semestru wynosi 1100zł - (istnieje możliwość płatności w ratach).

Warunkiem przystąpienia do Studium jest złożenie w Jeleniogórskim Centrum Kultury następujących dokumentów:
- podanie i 2 fotografie
- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
- wniesienie opłaty za pierwszy semestr w wysokości 50 procent całości czesnego.

Terminy składania podań o przyjęcie do Studium: 9 luty 2015 r.

Wszelkich informacji udziela: sekretarz Studium Ewa Andrzejewska tel: 606 493 620 oraz Wojciech Zawadzki tel: 882 005 840

Jeleniogórskie Centrum Kultury
58-500 Jelenia Góra, ul.1-go Maja 60.
tel: 75 64 23 880, e-mail: wsf.jck@interia.pl, jck@jck.pl
www.jsf.edu.pl, www.jck.pl

Kadra wykładowców składa się z członków Związku Polskich Artystów Fotografików oraz nauczycieli z dużym doświadczeniem dydaktycznym zdobytym w różnorodnych formach nauczania fotografii w Polsce i za granicą.

Przedmioty i wykładowcy:
1. Pracownia fotografii – teoria , analiza prac studentów, zajęcia praktyczne, Wojciech Zawadzki- członek ZPAF.
– ciemnia fotograficzna, Ewa Andrzejewska członek ZPAF
2. Pracownia fotografii cyfrowej, Paweł Wocal – absolwent Wyższego Studium Fotografii
3. Pracownia dawnych i szlachetnych technik fotograficznych, Tomasz Mielech – członek ZPAF
4. pracownia warsztatowa – praktyka fotografii klasycznej, studio, fotografia wielkoformatowa, Maciej Hnatiuk – członek ZPAF
5. budowa obrazu fotograficznego – kompozycja, nauka widzenia, Marek Liksztet - artysta plastyk, członek ZPAF
6. elementy historii fotografii i sztuki współczesnej, Joanna Mielech – historyk sztuki
jck
jck

Strona główna Firma Polityka Prywatności Kontakt z nami

Design i wykonanie: Imagine Digital Arts - projektowanie stron - 2009